Het rendement van een warmtepomp

Hoe rendabel is een warmtepomp? Het principe is: hoe lager de afgiftetemperatuur, hoe beter het rendement. Vloerverwarming heeft dus altijd de voorkeur op radiatoren of convectoren. Maar ook met een lucht-lucht warmtepomp (die warme lucht de woning in blaast) haal je een uitstekend rendement.

SEER- en SCOP-waarde

Het energieverbruik (rendement) van een warmtepomp wordt uitgedrukt in de SEER- en SCOP-waarde. SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) geeft de seizoensgebonden waarde van de energie-efficiëntie van het product weer en bepaalt zijn energieklasse in koelmodus. SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) geeft het seizoensgebonden rendement weer en bepaalt de energieklasse van de warmtepomp in verwarmingsmodus. Hoe hoger de SCOP- en SEER-waarden, hoe zuiniger het toestel. Dankzij deze labels kunnen de energieprestaties van verschillende toestellen gemakkelijker met elkaar worden vergeleken.

Duidelijke labels voor een geïnformeerde keuze.

De manier waarop we energie gebruiken verandert. Ook vanuit het standpunt van de Europese wetgeving. de ErP richtlijn zorgt ervoor dat alle energie gerelateerde producten duidelijk gelabeld moeten zijn. Lees hoe ook de warmtepompen van Mitsubishi op deze manier bijdragen aan een betere toekomst.

MEER INFO

De terugverdientijd

“Door het geringe verbruik heb je over gemiddeld 15 jaar je investering in een warmtepompinstallatie al terugverdiend

(Vlaams Energieagentschap)

Volstaat een warmtepomp om mijn woning in de winter, als het buiten vriest, te verwarmen? Of is er bijverwarming nodig?